chumphon
ทริปชุมพร วันคู่
ชุมพร

วันคู่ เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะละวะ เกาะลังกาจิว

2.5kviews

วันคู่ : ทัวร์ 4 เกาะ ทะเลชุมพร ทำทริปวันคู่ 1,250 บาท

เกาะมาตรา เกาะหลักแรด เกาะละวะ เกาะลังกาจิว โดยเรือคาตามารัน

โปรแกรมการเดินทาง 09.00-16.00 น.

08.00 น. ตอนรับลูกค้า ณ บริษัท สยาม คาตามารัน (ท่าเรือท่ายาง)
09.00 น.

     เกาะมาตรา ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของ “ปูไก่” (มีเสียงร้องเหมือนลูกไก่ และสามารถปีนต้นไม้ได้) นำท่านดำน้ำชมฝูงปลาแหล่งปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม และยังได้ชื่อว่าเป็น “อุทยานหอยมือเสือ”

     เกาะหลักแรด ซึ่งตัวเกาะใหญ่นั้นรูปทรงคล้ายกับแรด และไม่ไกลจากตัวเกาะจะมีหินปูนเรียงกัน
3 ก้อน จึงได้ชื่อว่า “เกาะหลักแรด” สามารถพบ “ปะการังครก” ขนาดใหญ่สีสวยสดซึ่งหาดูได้ยาก รวมทั้งฝูงปลานานาชนิด เหมาะสมทั้งดำน้ำลึกและดำน้ำตื้น

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ New Normal อาหารกล่องแบบ Set Box และ ผลไม้ตามฤดูกาล (พร้อมเจลแอลกอฮอล์และผ้าร้อน)
 

 

13.00 น.

เดินทางต่อไปสู่จุดดำน้ำ นำท่านชม

     เกาะละวะ ท่านจะเจอปลาการ์ตูนอินเดียนแดงมากมาย กำลังแหวกว่ายท่ามกลาง “ภูเขาดอกไม้ทะเล” ถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากในท้องทะเลอ่าวไทย


     เกาะลังกาจิว ที่มีความสมบูรณ์ สวยงามทางธรรมชาติเป็นแหล่งรังนกนางแอ่น จุดดำน้ำชมปะการังที่ขึ้นชื่อ และในอตีตพระบาทสมเด็จฯ รัชกาลที่ 5 เคยทรงเสด็จประพาส ฯ ถึง 3 ครั้ง และได้ทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ จปร. ของพระองค์ไว้

16.00 น.  กลับถึงท่าเรือสยามคาตามารัน
16.30 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
   

 หมายเหตุ : โปรแกรมมีการเปลี่ยนแปลง อาจจะสลับทริปได้ ขึ้นกับสภาพอากาศนะคะ  

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 1,250 / เด็ก 900 บาท

ราคา นี้รวม :

  • ค่าบริการเรือสยาม คาตามารัน
  • เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, ตีนกบ
  • ผ้าเช็ดตัว
  • ชุดกิ๊ฟเซ็ต (พายสตรอเบอร์รี่, น้ำผลไม้)
  • อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ
  • welcome drink มะพร้าวอ่อน (เสิร์ฟเป็นลูก)
  • ชา กาแฟ โอวัลติน ผลไม้ตามฤดูกาล
  • มัคคุเทศก์ชำนาญงาน
  • ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯคนไทย
  • ประกันภัยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

ดูทัวร์ที่เกี่ยวข้อง : โปรแกรมวันคี่

สอบถามเพิ่มเติม ทัก ไลน์ => @loveseatour