archive2วัน1คืนเขาสก

ทัวร์เขาสก

แพคเกจ2วัน1คืน แพเขื่อนเชี่ยวหลาน 2,400 ฿

แพคเกจทัวร์เขื่อนเชี่ยวหลาน 2 วัน 1 คืน พักแพในเขื่อนเชี่ยวหลาน (เขื่อนรัชชประภา) จ.สุราษฏร์ธานี  โปรแกรม 2 วัน 1คืน แพคเกจนอนในเขื่อนเชี่ยวหลาน อยู่กับธรรมชาติอย่างสบายใจ ผ่อนคลายกับบรรยากาศ :) วันแรก : รับลูกค้าจากสนามบินสุราษฏร์/ในเมืองสุราษฏร์  นั่งรถตู้แบบจอย มาท่าเรือ 11:00 น. ถึงท่าเทียบเรือ เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง 12:00 น. Check - In ที่แพคีรีธารา (ห้องพัดลม) เก็บสัมภาระเข้าห้องพัก รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 1) 13:30 น. เที่ยวชมความสวยงามของเทือกเขาหินปูน จากนั้นแวะถ่ายรูป เขาสามเกลอ ที่ เปรียบเสมือนกุ้ยหลินของเมืองไทยและให้อาหารปลาที่วังปลา แพนางไพร  ล่องเรือเที่ยวบริเวณ 500ไร่ 14:00 น. ทำกิจกรรมเดินป่า...