archiveเหมาเรือส่วนตัว

เหมาลำ เรือสปีดโบ้ท
ภูเก็ต One Day Trip

เหมาเรือ สปีดโบ้ท 6,500 บาท

ภูเก็ต เหมาเรือสปีดโบ้ท  / เรือหางยาว / เรือตกปลาที่เกาะราชาใหญ่ Private Speedboat    เหมาเรือสปีดโบ้ท 1 วัน  มาล่องเรือ ดำน้ำดูปะการัง ตามหาโลมากันที่เกาะเฮ+ไม้ท่อน  คล่องตัวกับเหมาเรือสปีดโบ้ท เที่ยวแบบส่วนตัวที่ ทะเลภูเก็ต  ทุกโปรแกรมมีกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง และ เสื้อชูชีพ พร้อมประกันอุบัติเหตุให้ค่ะ  โปรโมชั่น เหมาสปีดโบ้ท เกาะเฮ (ฝั่งบานาน่าบีช) +ดำน้ำ 6 ชม.    =  6,500 ฿   โปรโมชั่น เหมาสปีดโบ้ท เกาะไข่ใน (ไข่แมว) +ดำน้ำ  6 ชม.    =  9,500 ฿  โปรโมชั่น เหมาสปีดโบ้ท เกาะเฮ + ดำน้ำไม้ท่อน  7 ชม.  = ...