ทัวร์ภูเก็ต

โปรแกรมพีพี – ไม้ท่อน สปีดโบ้ท เช้าไปเย็นกลับ

161views

เปิดโปรแกรมใหม่ หน้าโลซีซั่น เริ่ม 11 มิย 61 โปรแกรมพีพีดอน – ไม้ท่อน สปีดโบ้ท เช้าไปเย็นกลับ ได้ชื่นชมพีพีดอน และได้ไปดำน้ำที่เกาะไม้ท่อน เป็นทริปเที่ยวแบบสบายๆ สำหรับหน้าโลซีซั่น

รายละเอียด โปรแกรมนำเที่ยวพีพีดอน – ไม้ท่อน เต็มวัน สปีดโบ้ท

7.30-8.30 น. รับลูกค้าจากที่พักมาท่าเรือ
9.00 น.            ลงทะเบียน ท่าเรือมีอาหารว่าง และรับฟังข้อมูลนำเที่ยวก่อนเดินทาง
9.45 น.             ขึ้นเรือออกเดินทางสู่เกาะไม้ท่อน ใข้เวลาเพียง 30 นาที ชมทัศนียภาพและดำน้ำที่เกาะไม้ท่อน ( จุดดำน้ำขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  อาจมีการเปลี่ยนแปลง )
11.00 น.          ออกเดินทางต่อสู่เกาะพีพีดอน และนำเที่ยวตามรายละเอียดดังนี้

  • ชมฝูงลิงป่าที่บริเวณหาดลิง
  • รับประทานอาหารเที่ยงแบบบุฟเฟ่ต์และพักผ่อนเที่ยวชมบรรยากาศบนเกาะพีพีดอน
  • ดำน้ำที่จุดดำน้ำเกาะพีพี  บริเวณอ่าวรันตี หรือแหลมตง ( จุดดำน้ำขึ้นกับสภาพอากาศ )
    เยี่ยมชม และถ่ายรูปหินอูฐบริเวณอ่าวนุ้ย

15.30 น.  เดินทางกลับเข้าฝั่ง
17.00 น.  ถึงท่าเรือ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ราคาจัดโปรโมชั่น ผู้ใหญ๋ ท่านละ 1,100 บาท / เด็ก 900 บาท

ฟรี ค่าเรือสปีดโบ้ทไป-กลับ

ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำ และ เสื้อชูชีพ

ฟรี ไกด์มีประสบการณ์

ฟรี ค่ารถรับส่ง ที่พัก

ฟรี ประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 1 ล้านบาท

คลิกจอง / สอบถามข้อมูล ทางไลน์ ปุ่มสีเขียว ได้เลยค่ะ