ทัวร์ภูเก็ตทัวร์ภูเก็ต One Day Trip

เหมาเรือ สปีดโบ้ท 5,500 บาท

15.8Kviews

ภูเก็ตเหมาเรือ สปีดโบ้ท เริ่มต้น 5,500 บาท / ลำ

 • เหมาเรือสปีดโบ้ท 1 วัน  มาล่องเรือ ดำน้ำดูปะการัง ตามหาโลมากันที่เกาะเฮ+ไม้ท่อน  คล่องตัวกับเหมาเรือสปีดโบ้ท เที่ยวแบบส่วนตัวที่ ทะเลภูเก็ต 
 • ทุกโปรแกรมมีกิจกรรมดำน้ำดูปะการัง และ เสื้อชูชีพ พร้อมประกันอุบัติเหตให้ค่ะ 
 • ปรโมชั่น เหมาสปีดโบ้ท เกาะเฮ  5 ชม.    =  5,500 ฿
 • โปรโมชั่น เหมาสปีดโบ้ท เกาะเฮ + ดำน้ำไม้ท่อน  6 ชม.  =    8,500 ฿
 • โปรโมชั่น เหมาสปีดโบ้ท เกาะเฮ +เกาะราชา   6 ชม.        =  12,000 ฿
 • โปรโมชั่น เหมาสปีดโบ้ท เกาะเฮ  + เกาะไม้ท่อน + เกาะราชา 7 ชม.  = 15,000 ฿
 • โปรโมชั่น เหมาสปีดโบ้ท เกาะพีพี+ เกาะไข่  8 ชม.   =  18,500 ฿ (+ตามหาโลมาที่เกาะไม้ท่อน เพิ่ม 1,500 บาท)  

ราคานี้รวมเรือราคาเหมาเรือทุกโปรแกรม สำหรับลูกค้า 15 ท่าน  กรณีมากกว่า ชำระเพิ่มท่านละ 200 บาท

  • สปีดโบ้ททำทริปตลอดวัน
  • ดำน้ำดูปะการัง อย่างน้อย 1 จุด
  • อุปกรณ์ดำน้ำ หน้ากาก ท่อหายใจ
  • เสื้อชูชีพ
  • ห่วงยาง พร๊อพ ถ่ายรูป
  • สตาฟดูแลตลอดทริป
  • ผลไม้ น้ำดื่ม น้ำอัดลม ตู้แช่พร้อมน้ำแข็ง
  • ผ้าเย็น