ทัวร์กระบี่

ล่องเรือคาตามารัน เกาะห้อง ราคา 1,800 ฿

83.2Kviews

ทัวร์ 1วัน เกาะห้อง – เรือคาตามารัน จ.กระบี่ ออกจากท่าเรือคลองเลน ราคา 1,800 บาท

โปรแกรมทัวร์เต็มวัน

เกาะห้องทะเลใน+ลากูน-เกาะไร่+เกาะลาดิง+เกาะผักเบี้ย

08.00 รับลูกค้าที่โรงแรม
09.00 ออกจากท่าเรืออ่าวเลน เดินทางไปเกาะผักเบี้ย
09.40 ถึงเกาะผักเบี้ย ลงหาดเล่นน้ําดูปลาและปะการังหลากสี
11.00 ขึ้นเรือออกเดินทางไปเกาะดาลิง
11.20 ถึงเกาะคาลิง เล่นน้ําดูปลาและปะการังหลากสี
12.30 อาหารกลางวันเรือ พร้อมผลไม้และเครื่องดื่ม
13.30 ล่องเรือชมทัศนียภาพของลากูน และเกาะไร่ เดินทางไปเกาะห้อง
13.45 ถึงเกาะห้อง พักผ่อนเล่นชายหาดดูปลาและปะการังสวยงาม
15.30 ออกจากเกาะห้อง เดินทางกลับท่าเรืออ่าวเลน
16.30 ถึงท่าเรืออ่าวเล่น ขึ้นรถกลับโรงแรมที่พัก
โปรแกรมทัวร์ รวม: รถรับส่งจากโรงแรม-ท่าเรือ, อาหารกลางวัน, ผลไม้, น้ําอัดลม-น้ําดื่ม, หน้ากาก อุปกรณ์ดําน้ํา, อุปกรณ์ตกปลา-เบ็ดตกปลา และค่าประกันอุบัติเหตุ 4 โปรแกรมทัวร์ ไม่รวม: ค่าอุทยาน และภาษีมูลค่าเพิ่ม

ติดต่อสอบถามได้ที่นี้ คลิก